• გავხდეთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის რეფერალური ცენტრი
  • ვუზრუნველყოთ ჩვენი სამედიცინო პერსონალის, პაციენტებისა და საზოგადოების უწყვეტი სამედიცინო განათლება
  • მუდმივად ვიზრუნოთ ჩვენი მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე
  • უწყვეტად ვეძებოთ განვითარების შესაძლებლობები
  • მუდმივად გავაუმჯობესოთ კომპლექსური მიდგომა რეპროდუქციული მედიცინისადმი