ჩვენთვის პრიორიტეტია, რომ პაციენტი, რომელიც მოგვმართავს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებული იყოს იმ მკურნალობის ხარისხით რომელსაც ჩვენგან მიიღებს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ მივიღოთ მაქსიმალურად შესაძლებელი რეზულტატი. ვამაყობთ იმ ფაქტით რომ პაციენტთა 80 % ჩვენს მუშაობას აფასებს როგორც საუკეთესოს. ორსულობათა სიხშირე იგივეა რაც ევროპისა და დანარჩენი მსოფლიოს წამყვან კლინიკებში. ჩვენ განუხრელად ვზრუნავთ როგორც ჩვენი სპეციალისტების უწყვეტ კვალიფიკაცის ამაღლებაზე, ისე საერთაშორისო სტანდარტების, სიახლეების ზედმიწევნით დანერგვაზე, რაც საშუალებას გვაძლევს ინტენსიურად ვითანამშრომლოთ უცხოელ კოლეგებთან.