ეფექტურობის კოეფიციენტი: ჩვენი წამყვანი ლაბორატორია

ლაბორატორია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ყველაზე გამოცდილი IVF ლაბორატორია საქართველოში. იგი თავისი განვითარებითა და წამყვანი ტექნოლოგიების გამოყენებით არის ცნობილი. ჩვენი ლაბორატორია ეფექტურობის მაღალ კოეფიციენტს აჩვენებს.

მიუხედავად ჩვენი მაღალეფექტური კოეფიციენტისა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, მრავალი ფაქტორი, მათ შორის პაციენტის სამედიცინო დახასიათება, მკურნალობისადმი მიდგომა და რა საწყისი კრიტერიუმები შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთი კლინიკიდან მეორე კლინიკაში. ეს ნიშნავს, რომ კლინიკის ეფექტურობის კრიტერიუმის შედარება შესაძლოა არ იყოს მრავალმნიშვნელოვანი.

თქვენი ინდივიდუალური პროგნოზი შესაძლოა იყოს უკეთესი, ან უარესი, თქვენი დიაგნოზისა და მკურნალობის ისტორიის შესაბამისად. ჩვენს სპეციალისტებს შეუძლიათ უფრო მეტი მიახლოებითი სიზუსტით განსაზღვრონ თქვენთვის ეფექტურობის კოეფიციენტი, გთხოვთ თამამად მიმართოთ მათ.

 

 

„რიცხვები მეტყველებს ხარისხზე

ჩვენი კლინიკის მეშვეობით 11 000-ზე მეტი ბავშვი მოევლინა ქვეყნიერებას“